„Felhívás kötelező ügyfél átvilágításról
Tisztelt Ügyfelünk!

2017. június 26-án hatályba lépett a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.
A törvény értelmében Takarékszövetkezetünknek 2019. június 26-ig ismételten át kell világítania minden meglévő ügyfelét a rögzítendő adatok és nyilatkozatok körének bővülése és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében.

A törvényi kötelezettség teljesítéséhez az Ön személyes közreműködése szükséges.

A fenti határidőt követően a hiányos adatokkal rendelkező ügyfelek esetében Takarékszövetkezetünk köteles szolgáltatásait korlátozni!
A hatékony együttműködés és a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a következő linkre kattintva részletes tájékoztatónkat: https://www.deltakarek.hu/atvilagitas

Köszönettel:
Dél TAKARÉK Szövetkezet”
 1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. HITELEK
 4. DÉL - Lombard hitel

DÉL - Lombard hitel

Saját tulajdonú értékpapírral rendelkezik, az értékpapír fedezet mellet hitelt igényelhet!

LOMBARD KÖLCSÖN

 

THM: 3,41%-4,39%


A kölcsön célja

Felhasználási célhoz nem kötött egyszerűen és gyorsan igénybe vehető kölcsön.

 

Kölcsönfelvevők köre

A kölcsönt nagykorú, cselekvőképes devizabelföldi természetes személyek igényelhetik.

 

Kölcsön összege

A felajánlott biztosíték fedezeti értéke határozza meg.

 

Kölcsön futamideje

A felajánlott biztosíték lejárati ideje határozza meg, azzal összhangban kell lennie.

 

Kamat mértéke

A Takarékszövetkezet a folyósított kölcsönösszeg, illetve a fennálló tőketartozás után a folyósítás napjától az adós egyes fizetési kötelezettségei teljesítésének időpontját megelőző napig terjedő időszakra kamatot számít fel. A kölcsön után járó kamat napi kamatszámítással kerül meghatározásra.

 

Mértéke: 

 • forint betét: 6 havi BUBOR + 3%,
 • deviza betét: 6 havi BUBOR + 3%,
 • Állampapír: 6 havi BUBOR + 3 %
   

A Takarékszövetkezet által alkalmazott referencia kamat változó mértékű, a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) honlapján közzétett, referencia kamatlábhoz – 6 havi BUBOR változásához igazodóan 6 havi kamatperiódusonként változó. Legfeljebb 3 éves futamidejű hitel esetén a kamatfelár a teljes futamidő alatt fix, rögzített, és a hitel kamatfeltételei a futamidő teljes tartama alatt az Adós számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. 


3 évet meghaladó futamidejű hitel esetén a kamatfelár 3 vagy 5 éves kamatperióduson belül fix, rögzített; a kamatperiódus lejártakor – a Hirdetményben és a kölcsönszerződésben meghatározott – kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig változhat (a kölcsön futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal).


A havi és annuitásos törlesztésű hitelnek a törlesztő-részlete ezért, a kamatváltozás arányában módosulhat, ami a törlesztő részlet emelkedését, vagy csökkenését is okozhatja. 
A hitelkamatra vonatkozó részletesebb rendelkezések a Hitelezési Üzletszabályzatban és az Általános Szerződési Feltételekben találhatók.

 

Kamatfizetés és tőkefizetés esedékessége

 

 • I. Tőke és kamat esedékessége egy összegben lejáratkor – ilyen visszafizetésnél, a futamidő nem lehet 1 évnél hosszabb –, a tőke és kamat fizetése a kölcsön lejáratának napján, egy összegben esedékes.
 • II. Kamatfizetés havonta, tőkefizetés egy összegben lejáratkor, ami havonta, a hónap utolsó napján kamat-, véglejáratkor egy összegben pedig, tőkefizetési kötelezettséget jelent.
 • III. Annuitásos törlesztés, ami csak lakossági ügyfelek részére állapítható meg, havi, – annuitásos módszerrel számított – részletekben, minden hónap 1-20 napjai között, a hiteligénylő által választott napon (munkaszüneti, vagy bankszünnap esetén a következő első banki munkanapon) törlesztendő a felvett hitel. A törlesztő részlet a tőke és kamat összegét is tartalmazza.
   

Kölcsön fedezete

 • Forint betét
 • Deviza betét
 • Állampapír


Folyósítási díj

1%, maximum 200.000,- Ft

 

Folyósítás

A kölcsön folyósítása egy összegben történik lakossági bankszámlára.

 

Folyósítási feltételek

 • Kölcsön és járulékos szerződések aláírása
 • Felhatalmazó levelek benyújtása
 • Óvadék letétbe helyezése, és zárolása


Előtörlesztés

 

Előtörlesztésre bármikor lehetőség van – ezáltal csökken a fennálló tőketartozás és a fizetendő havi törlesztőrészlet összege.

 

Előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet a következő költségek megtérítésére jogosult: amennyiben az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam

 

 • nem haladja meg az egy évet: 0,5 %,

 

 • meghaladja az egy évet: 1 % alkalmanként, 

de az előtörlesztési díj összege nem haladhatja meg az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét, az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével. 

 

Amennyiben tizenkét hónap alatt egy alkalommal az ügyfél által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot, illetve teljes előtörlesztés (végtörlesztés) esetén előtörlesztési díj nem kerül felszámításra.

Az előtörlesztési szándékot az ügyfélnek írásban kell jeleznie a Takarékszövetkezet felé a pontos összeg és dátum megjelölésével.

 

 

Reprezentatív példák

 

  Lombard hitel annuitásos törlesztéssel
Hitelcél szabad felhasználásra
Hitelkamat típusa változó kamatozás
Hitel teljes összege 500 000 Ft 3 000 000 Ft
Hitel futamideje 3 év 5 év
Hitel devizaneme forint forint
Törlesztőrészletek száma 36 darab 60 darab
Hitelkamatláb mértéke 3,27% 3,27%
THM 4,39% 3,95%
Törlesztőrészlet összege 14 631 Ft 54 410 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 534 319 Ft 3 305 905 Ft
A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó 34 319 Ft 305 905 Ft

 

A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat!

 

A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

 

A költségek és díjak meghatározására az adott lakossági kölcsönre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó dokumentumban, mértékükre vonatkozóan az aktuális vonatkozó Hirdetményben talál részletes tájékoztatást.

 

A THM számításánál figyelembe vett összes díjat (kamat, díj, jutalék, költség, adó, egyéb), azok mértékét, számítási módszerét a vonatkozó hatályos Hirdetmény tartalmazza.

Igényléshez szükséges dokumentumok: 

 • Kölcsönkérelem
 • Nyilatkozat jövedelmi, vagyoni helyzetről
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya, és egy második, személyére kiállított, érvényes okmány (pl.: adóigazolvány, TB kártya, jogosítvány, útlevél)
 • Biztosíték okirata vagy egyéb bizonylat (állampapír esetén letéti igazolás)

 

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Dél TAKARÉK Szövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja.

Csatolt dokumentumok: