„Felhívás kötelező ügyfél átvilágításról
Tisztelt Ügyfelünk!

2017. június 26-án hatályba lépett a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.
A törvény értelmében Takarékszövetkezetünknek 2019. június 26-ig ismételten át kell világítania minden meglévő ügyfelét a rögzítendő adatok és nyilatkozatok körének bővülése és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében.

A törvényi kötelezettség teljesítéséhez az Ön személyes közreműködése szükséges.

A fenti határidőt követően a hiányos adatokkal rendelkező ügyfelek esetében Takarékszövetkezetünk köteles szolgáltatásait korlátozni!
A hatékony együttműködés és a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a következő linkre kattintva részletes tájékoztatónkat: https://www.deltakarek.hu/atvilagitas

Köszönettel:
Dél TAKARÉK Szövetkezet”
 1. Kezdőlap
 2. Vállalkozás
 3. HITELEK
 4. Projekt Hitel
 5. Értékesítési célú lakásépítési hitel - Piaci kamatozású

Értékesítési célú lakásépítési hitel - Piaci kamatozású

Piaci kamatozású beruházási projekthitel, értékesítés vagy bérbeadás céljából lakóingatlant építő vállalkozók részére.

A hitel célja


Beruházási projektek komplex finanszírozása

 

A hitel típusa


 • Projekthitel

 

A finanszírozásból kizártak

 

 • Csőd-, felszámolási eljárás, bírósági végrehajtás vagy végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek.
 • Azok a vállalkozások, amelyeknek 60 napot meghaladó, lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozásuk van.
 • Azon vállalkozások, amelyek nincsenek cégbíróságon bejegyezve.
 • Akikkel szemben a Takarékszövetkezet korábban veszteséget írt le, vagy fizetési nehézsége keletkezett.
 • Off-shore múlttal rendelkezők.

 

A hitelből finanszírozható


A tervezett nettó kivitelezési költségnek az önerőn (projekt tervezett, telekárat is tartalmazó nettó költségeinek min. 30%-a) felüli része, tehát a beruházás nettó értékének maximum 70 %-a.

 

Elvárt előértékesítés


min. 30%, min. 10% foglaló befizetésével (beszámítással történő értékesítés nem lehetséges)

 

Finanszírozás pénzneme


HUF

 

Futamidő


Szerződéskötést követő legfeljebb 3 év.

 

Kamat


változó, 3 havi BUBOR + kamatmarge

 

Kamatfizetés gyakorisága


Havonta

 

Rendelkezésre tartási díj


Takarékszövetkezet mindenkor hatályos hirdetménye szerint

 

Kezelési költség


Takarékszövetkezet mindenkor hatályos hirdetménye szerint

 

Hitelbírálati díj


Takarékszövetkezet mindenkor hatályos hirdetménye szerint

 

Előtörlesztés


Lehetséges, előtörlesztési díj a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos hirdetménye szerint

 

Tőketörlesztés


A lakások értékesítésével összhangban a jogerős használatba vételi engedély meglétekor, de legkésőbb lejáratkor

 

Egyéb feltételek

 

 • Takarékszövetkezet által elfogadott műszaki szakértő alkalmazása (folyósítás az általa készített jelentések és ellenjegyzett számlák alapján), költségét a Hitelfelvevő viseli

 

Biztosítékok

 

 • Takarékszövetkezet javára a telekingatlanra, a társasházi alapító okirat szerinti összes albetétre és a felépítményre bejegyzett jelzálogjog és ennek biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom.
 • Takarékszövetkezet javára alapított zálogjog az ingatlan értékesítéséből származó összes bevételre vonatkozóan. Az értékesítésből származó vételárnak elkülönített Takarékszövetkezeti hitelfedezeti (óvadéki) számlára kell érkeznie, melyen Takarékszövetkezet óvadékot alapít.
 • Tulajdonosi garancia a költségek túllépéséről.
 • A projektcég tulajdonosainak készfizető kezessége. 
 • Projektingatlanra vonatkozó építési-szerelési biztosítás és a biztosításban Takarékszövetkezet zálogjogának bejegyzése.
 • Inkasszós felhatalmazó levél Adós és Kezesek bankszámláira vonatkozóan.

 

A hitelbírálathoz szükséges dokumentumok listája

 

 • Kitöltött hitelkérelmi nyomtatvány
 • Hitelfelvevő (amennyiben projekttársaság, akkor az anyavállalaté is) legutolsó két lezárt éves beszámolója, főkönyvi kivonata
 • Utolsó lezárt havi főkönyvi kivonat
 • Hitelfelvevő (amennyiben projekttársaság, akkor anyavállalata) tevékenysége, múltja, referenciáinak bemutatása 
 • Hitelfelvevő ügyfélcsoportjának bemutatása 
 • Hitelfelvevő 30 napnál nem régebbi cégkivonata, domináns tulajdonos cégkivonata
 • NAV hátralékmentességet dokumentáló igazolás (30 napnál nem régebbi eredeti példány), amennyiben a vállalkozás szerepel a NAV Köztartozásmentes adatbázisban úgy nem szükséges
 • Helyi adók megfizetéséről szóló igazolás az illetékes önkormányzattól (30 napnál nem régebbi, eredeti példány)
 • Teljes körű bankinformáció számlavezető bank(ok)tól
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap a telekingatlanról
 • Takarékszövetkezet által elfogadott értékbecslő által készített értékbecslés a telekről
 • Építési engedélyezési tervdokumentáció és jogerős építési engedély, költségvetés
 • Takarékszövetkezet által elfogadott műszaki szakértő által készített Megvalósíthatósági tanulmány
 • A beruházás pontos leírása ütemenként (szintek, lakások, alapterületek stb.)
 • Lakások értékesítésére vonatkozó Adásvételi szerződés tervezete
 • Társasházi Alapító okirat (amennyiben már rendelkezésre áll), illetve annak tervezete

Csatolt dokumentumok: