„Felhívás kötelező ügyfél átvilágításról
Tisztelt Ügyfelünk!

2017. június 26-án hatályba lépett a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.
A törvény értelmében Takarékszövetkezetünknek 2019. június 26-ig ismételten át kell világítania minden meglévő ügyfelét a rögzítendő adatok és nyilatkozatok körének bővülése és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében.

A törvényi kötelezettség teljesítéséhez az Ön személyes közreműködése szükséges.

A fenti határidőt követően a hiányos adatokkal rendelkező ügyfelek esetében Takarékszövetkezetünk köteles szolgáltatásait korlátozni!
A hatékony együttműködés és a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a következő linkre kattintva részletes tájékoztatónkat: https://www.deltakarek.hu/atvilagitas

Köszönettel:
Dél TAKARÉK Szövetkezet”
 1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Befektetések
 4. Állampapírok
 5. Féléves Magyar Állampapír

Féléves Magyar Állampapír

A Féléves Magyar Állampapír féléves futamidejű befektetés, fix kamatozással, valamint a kamat és tőke kifizetésére vonatkozó állami kötelezettségvállalással.

Miért jó befektetés ez Önnek?

 

A Féléves Magyar Állampapír névre szóló, 6 hónapos futamidejű, fix kamatozású dematerializált értékpapír. A lejáratkor a Magyar Állam kötelezettséget vállal mind a tőke, mind a kamat kifizetésére. A Féléves Kincstárjegyen alapuló követelés a Kibocsátóval (Magyar Állam) szemben nem évül el.

 

A kamatozás kezdőnapja a jegyzési időszak lezárását követő második munkanap. A kamat sorozatonként kerül rögzítésre az adott sorozatra vonatkozó Nyilvános Ajánlattételben.

 

A Féléves Magyar Állampapír a futamidő alatt is bármikor visszaváltható, mivel a MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., mint elsődleges forgalmazó minden munkanapon vételi és eladási árat jegyez, minden kibocsátott Féléves Magyar Állampapírra, így biztosítva az értékpapír likviditását. Lejáratig történő tartás esetén a Kincstárjegy névértéke a lejárat időpontjában az előre meghirdetett fix kamattal együtt kerül kifizetésre a befektetők részére.

 


Kik jegyezhetik?

 

A Féléves Magyar Állampapírt belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek), belföldi civil szervezetek (pl. alapítvány, egyesület), belföldi non-profit cégek (devizabelföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek, meghatározott kivételekkel (1) vásárolhatják meg.

 

 

További tudnivalók a Féléves Magyar Állampapírról:

 

 • A tőkét és a kamatot is a Magyar Állam garantálja a futamidő végén
 • Fix kamatozású, a Féléves Magyar Állampapír névértéke a lejárat időpontjában kamattal együtt kerül kifizetésre a befektetők részére.
 • EHO mentes
 • A jegyzésnek, visszaváltásnak nincs költsége
 • A lejárat előtti visszaváltás napi árfolyamon történik
 • Címletezése 10 000 Ft, ennek többszöröse jegyezhető
 • A Féléves Magyar Állampapír hetente kerül kibocsátásra, a kamata változhat
 • Lakossági ügyfelek  és non-profitnak minősülő szervezetek jegyezhetik és vásárolhatják
 • A MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., mint elsődleges forgalmazó minden munkanapon vételi és eladási árat jegyez, minden kibocsátott Féléves Kincstárjegyre, így biztosítva az értékpapír likviditását.
 • A Féléves Magyar Állampapír lejárat előtti értékesítése esetén a tőke- és kamatfizetésre vonatkozó állami kötelezettségvállalás nem érvényesül és a mindenkori másodpiaci áraktól, piaci hozamoktól függően akár tőkeveszteséggel is járhat.
   

 

További Információk és Dokumentumok

 

A Féléves Magyar Állampapír forgalmazásával kapcsolatos további információk a www.allampapir.hu és a www.akk.hu honlapokon elérhetők.

 
A fenti információ tájékoztató jellegű, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése.


(1) A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek nem vásárolhatják meg.

A 2014. június 2-tól értékesített Féléves Magyar Állampapírok esetében a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és az intézményi befektetők nem vásárolhatják meg.
 

RÉSZLETEK
 

A befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatosan a MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által közzétett dokumentumok a www.takarekbank.hu honlapon megtekinthetőek.