1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. HITELEK
 4. LAKÁSCÉLÚ HITELEK
 5. Állami támogatások
 6. Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)

Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)

A család bővülésével együtt a lakást is bővíthetik, a CSOK-kal most az állam is hozzájárul ennek megvalósításához!


 

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.


A Kormány jelentős változásokat vezetett be a CSOK igénylési feltételeire vonatkozóan. A legalább 3 gyermekes (ideértve a meglévő és vállalt gyermekeket is), új lakáscélt megvalósító családok 10 millió Ft összegű CSOK-ot, és legfeljebb 10 millió Ft összegű, kedvező kamatozású kamattámogatott hitelt igényelhetnek.


  

1. Milyen célokra igényelhető a CSOK?

 

A CSOK az eltartott gyermekek számától függően változó összegű családi otthonteremtési támogatás, amely a következő célokra igényelhető:

 

 • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkező új lakás építéséhez,
 • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított (a kérelem benyújtásának időpontjában) használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek,
 • használt lakás vásárlásához,
 • meglévő lakás bővítéséhez.
   

2. Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

 

CSOK igényelhető az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti, örökbefogadott és gyámság alatt álló gyermeke után. 
Emellett fiatal házaspárok is igényelhetik a CSOK-ot használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén legfeljebb kettő, új lakás építése vagy vásárlása esetén legfeljebb három születendő gyermek vállalása esetén. 
A kedvezmény egy gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is. Korábban igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön esetén azonban igényelhető a korábban folyósított támogatás összegével csökkentett összegű CSOK.

 

3. Mekkora összegű támogatást igényelhet?

 

Az igénybe vehető CSOK összege kizárólag a meglévő eltartott és/vagy a vállalt gyermekek együttes számától függ (amennyiben az épített/vásárolt/bővített lakás hasznos alapterülete eléri a jogszabályban meghatározott minimum értéket). Emellett az igényelhető összeg azon is múlik, hogy új lakást építeni, új lakást vásárolni, használt lakást vásárolni vagy bővíteni szándékozik.
Amennyiben az igénylő 2016. január 1-jét megelőzően vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

 

A, Használt lakás vásárlása, illetve bővítés esetén igényelhető támogatási összegek:

 

Egy gyermek esetén 600 000 Ft (legalább 40 m2 hasznos alapterületű lakás esetén),
Két gyermek esetén 1 430 000 Ft (legalább 50 m2 hasznos alapterületű lakás esetén),
Három gyermek esetén 2 200 000 Ft (legalább 60 m2 hasznos alapterületű lakás esetén),
Négy vagy annál több gyermek esetén 2 750 000 Ft (legalább 70 m2 hasznos alapterületű lakás esetén).
Bővítés esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a számlákkal igazolt bekerülési költség 50%-át.
Később született gyermek esetén a meglévő gyermekek számától és a lakás hasznos alapterületétől függetlenül az igényelhető támogatás mértéke gyermekenként 400 000 Ft.

 

B, Új lakás vásárlása és építése esetén igényelhető támogatási összegek:

 

Egy gyermek esetén 600 000 Ft (legalább 40 m2 hasznos alapterületű lakás vagy 70 m2 alapterületű egylakásos lakóépület esetén),
Két gyermek esetén 2 600 000 Ft (legalább 50 m2 hasznos alapterületű lakás vagy 80 m2 alapterületű egylakásos lakóépület esetén),
Három vagy több gyermek esetén 10 000 000 Ft (legalább 60 m2 hasznos alapterületű lakás vagy 90 m2 alapterületű egylakásos lakóépület esetén).
Új lakás vásárlása vagy építése esetén nincs lehetőség később született gyermek után járó támogatás igénylésére.

 

4. Milyen személyi feltételeknek kell eleget tennie?

 

A támogatás igénylésekor bizonyos személyi feltételeknek is eleget kell tenni. Ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető.

 

 • 180 napos (10 Millió Ft összegű támogatás igénylése esetén 2 éves) biztosítotti jogviszony vagy felsőoktatási intézménnyel fennálló nappali tagozatos hallgatói jogviszony legalább az egyik igénylő részéről,
  • 2018. március 15-től a munkavállalás vagy tanulás miatt külföldön tartózkodó magyar állampolgárok részére a külföldön szerzett társadalombiztosítási jogviszony igazolása mellett lehetőség nyílik a CSOK igénylésére (és nem szükséges az OEP igazolás benyújtása), amennyiben az igénylő vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik. 

 • köztartozásmentesség,
 • büntetlen előélet a jogszabályban meghatározott bűncselekményekre vonatkozóan,
 • a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül nem kötelezték az igénylőt a korábban igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésére,
 • vállalt gyermekek esetében a házaspár egyik tagja nem töltheti be a 40. életévét.
   

5. Milyen egyéb feltételeknek kell eleget tennie?
 

A, A lakás vételárára vonatkozó előírás

 

 • Új lakás vásárlása esetén nincs előírás.
 • A használt lakás vételára legfeljebb 35 Millió Ft, és legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.


B, Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban

 

Új lakás építése, új lakás vásárlása, használt lakás vásárlása esetén a támogatással érintett ingatlanban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, házastársak és élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Bővítés esetén a támogatott személyeknek a támogatással érintett ingatlanban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie, házastársak és élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

  

C, Számlabenyújtási kötelezettség

 

 • Építés/bővítés esetén a bekerülési költség legalább 70%-áról, új lakás vásárlása esetén a vételár 100%-áról számlát kell bemutatni.
 • Félkész lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt, vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy – amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Új lakás építése esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően, bővítés esetén a CSOK iránti kérelem benyújtását követően kiállított számla fogadható csak el.


D, Lakhatási igények feltételei

 

A komfortfokozatok megléte már nem előírás, de a támogatással érintett lakásnak – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie. Bővítés esetén a bővítést követően az igénylő és a vele együttköltözők lakhatási körülményeinek javulnia kell.

 

6. Milyen külön szabályok vonatkoznak a CSOK 10+10-re?

 

A három vagy több gyermeket nevelő házaspár, élettársak vagy egyedülálló személy, valamint a három gyermeket vállaló fiatal házaspár új lakás építése vagy új lakás vásárlása esetén a 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatás mellé kedvezményes kamatozású, legfeljebb 10 millió Ft összegű Otthonteremtési kamattámogatott hitelt igényelhet. A kamattámogatott hitel 5 éves kamatperiódussal igényelhető, a kamattámogatás időtartama 25 év.

 

 • A vállalt gyermekek teljesítésére biztosított határidő 10 év.
 • Amennyiben a vállalt gyermekek az előírt határidőig nem születnek meg, az igénybevett támogatást a jegybanki alapkamat ötszörösével növelten kell visszafizetni.


A teljes, 10 millió Ft összegű CSOK mellé kedvezményes kamatozású, legfeljebb 10 millió Ft összegű Otthonteremtési kamattámogatott hitel igényelhető. A kamattámogatott hitel 5 éves kamatperiódussal igényelhető, a kamattámogatás időtartama 25 év.

 

LÉK: a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerint
LÉT: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.06.30-ig hatályos rendelkezései szerint
CSOK: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.07.01-től hatályos rendelkezései szerint
 


 Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Dél Takarék fiókjaiban vagy a honlapon közzétett dokumentumokból és Hirdetményből. További információért forduljon munkatársainkhoz, vagy keresse fel a www.csok.takarek.hu honlapot.