Tisztelt Ügyfelünk!

2018. május 25-től életbe lépett az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), amely a felhasználók személyes adatainak még szélesebb körű védelmét szolgálja.
Hitelintézetünk elkötelezett az általa kezelt adatok, így a személyes adatok jogszabályoknak megfelelő kezelése mellett, kiemelt figyelemmel az adatok bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása tekintetében. A GDPR előírásaihoz igazodva a felkészülési folyamat részeként aktualizáltuk az adatkezelési tájékoztatónkat, melyet weboldalunkon is közzétettünk.

Tájékoztatónk ezen linken is elérhető: Adatkezelési tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseikre a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségen állunk az érintettek rendelkezésre.

Üdvözlettel: Az Ön pénzügyi partnere.
DÉL TAKARÉK
  1. Kezdőlap
  2. Lakosság
  3. Megtakarítások
  4. Gyámhatósági számla

Gyámhatósági számla

Gyámhatósági számlán gyűjtheti gyámját megillető állami támogatásokat, egyéb megtakarításokat.

Egy speciális, a rendelkezési jog fenntartásával elhelyezett, elkülönítetten kezelt betéti forma, amelyet a törvényes képviselő a gyámhatósági határozat alapján kezdeményezhet.

 

Gyámhatósági számla konstrukcióról


gyámhatósági számla jellemzői:

 

  • egy speciális, a rendelkezési jog fenntartásával elhelyezett elkülönítetten kezelt betéti forma,
  • a törvényes képviselő által a gyámhatósági határozat alapján kezdeményezett számlaszerződés,
  • a gyámhatósági számla egy látra szólóan kamatozó lakossági bankszámla


Tulajdonosának (a gyermeknek, illetve a gyámság vagy gondnokság alatt álló személynek) nincs rendelkezési joga az egyébként őt megillető pénzösszeg felett. A rendelkezési jog a jogszabályok és a gyámhatósági határozat szabta keretek között a szülőt, gyámot, gondnokot (továbbiakban: törvényes képviselő) illeti meg, mindaddig, amíg a jogosult nagykorúvá nem válik, vagy nagykorúságának elérése előtt házasságot nem köt, illetve a gondnokság alól nem mentesül, ki nem kerül. 

 

 DélTakarékszövetkezet

 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (97 – 107 §) értelmében az OBA Igazgatótanácsa határozata szerint a tagintézetek kötelessége az OBA által megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót 2011. február 1-től évente legalább egyszer ügyfeleik rendelkezésére bocsátani.
További részletekről az alábbi dokumentumban olvashatnak.

 

Információk:

 

Gyámhatósági számla - Információk


Hatályos: 2012. március 1-től

 

Ezen speciális számla alkalmazására az alábbi esetekben kerülhet sor:

 

Kiskorúak esetében, ha a szülő, mint törvényes képviselő a gyermek pénzét a Csjt. 82. §. (2) bekezdése alapján köteles gyámhatósághoz beszolgáltatni, és gyámhatóság elrendeli annak gyámhatósági betétben történő elhelyezését.

 

Gyámság alatt álló kiskorú esetében, ha a gyámot, hivatásos gyámot, mint törvényes képviselőt kötelezi a gyámhatóság a kiskorú pénzének gyámhatósági betétben történő elhelyezésére. (Korm. Rend. 146.§ (1) bekezdése)

 

Gondnokság alá helyezett személy esetében, ha a gondnok, mint törvényes képviselő - a Ptk. 20. §/B. §-a alapján - köteles a gyámhatóság felhívására beszolgáltatni és gyámhatósági betétben elhelyezni a gondnokolt pénzét.

 

Dél Takarékszövetkezet

Csatolt dokumentumok: