„Felhívás kötelező ügyfél átvilágításról
Tisztelt Ügyfelünk!

2017. június 26-án hatályba lépett a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.
A törvény értelmében Takarékszövetkezetünknek 2019. június 26-ig ismételten át kell világítania minden meglévő ügyfelét a rögzítendő adatok és nyilatkozatok körének bővülése és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében.

A törvényi kötelezettség teljesítéséhez az Ön személyes közreműködése szükséges.

A fenti határidőt követően a hiányos adatokkal rendelkező ügyfelek esetében Takarékszövetkezetünk köteles szolgáltatásait korlátozni!
A hatékony együttműködés és a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a következő linkre kattintva részletes tájékoztatónkat: https://www.deltakarek.hu/atvilagitas

Köszönettel:
Dél TAKARÉK Szövetkezet”
 1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Számlavezetés
 4. Ifjúsági számla Diákhitelhez

Ifjúsági számla Diákhitelhez

Kedvezményes konstrukció a Diákhitel igényléséhez.

Kedvezményes konstrukció a diákhitelt igénylő ügyfelek számára, mely többek között ingyenes számlavezetést és bankkártyát is tartalmaz.

 

IFJÚSÁGI BANKSZÁMLA

 

 • kizárólag a diákhitelt igénylő ügyfelek számára kialakított kedvezményes konstrukció
 • ingyenes számlanyitás
 • számlavezetési költség nélkül
 • ingyen havi számlakivonat (papír alapon, vagy e-mailben)
 • ingyen bankkártya (választhat a CM és a VISA között)
 • minden bankkártyás felvétel ingyenes az integrációs ATM-eken (több száz ATM az ország egész területén)
 • a számlához egyszeri belépési díjjal ( 6 000 Ft) kérhet internet Bank hozzáférést is
 • havi díj nélkül kérhet SMS-értesítést a számlamozgásokról

 

Információk:

 

Számlanyitás


Lakossági bankszámla szerződés megkötésével a Dél Takarékszövetkezet ingyenesen megnyitja s vezeti a lakossági bankszámlát. A Takarékszövetkezet felhatalmazást kap továbbá, hogy a számlán lévő pénzt kezelje, a számlatulajdonos és meghatalmazottjai megbízásait végrehajtsa.

 

A számla megnyitásához mindössze személyi igazolvány, lakcímkártya szükséges.

 

Számla feletti rendelkezés


A lakossági bankszámla felett csak a számlatulajdonos illetve meghatalmazottai rendelkezhetnek. Az aláírásbejelentőn fel nem tüntetett személyek (ideértve a családtagokat is) nem rendelkezhetnek a számla felett és szóbeli felvilágosítást sem kaphatnak a számláról. A számla felett valamennyi fiókunkban rendelkezhet, függetlenül attól, hogy hol nyitotta azt.

 

Jóváírások


A Takarékszövetkezetünk által kezelt lakossági bankszámla alkalmas munkabér, nyugdíj, csalási pótlék, járadék, diákhitelt és bármilyen rendszeres átutalás fogadására. Az indító felé a bankszámla teljes (16 számjegyes) számlaszám megadásával az utalást követő munkanapon a bankszámlán hozzáférhető.

 

Megbízások


A közüzemi szolgáltatói számlákat, biztosítási díjakat és a rendszeresen felmerülő egyéb, azonos összegű utalásokat automatikusan, egyszeri megbízás alapján teljesíti a Takarékszövetkezet. Ingyenes limitfigyelő rendszerünknek köszönhetően a Takarékszövetkezet egy megadott maximális összeghatárig teljesíti a közüzemi számlákat, így nem fordulhat elő váratlan nagyobb összegű terhelés. A megbízások teljesítéséhez szükséges:

 

 • Közüzemi számlák esetében: egy számla bemutatása
 • Biztosításnál: kötvényszám
 • Tartós utalásnál: összeg, a kedvezményezett neve és számlaszáma


Lekötések


A lakossági bankszámlán lévő pénz lekötés nélkül is kamatozik, de az időlegesen szabad összegeket kedvezőbb kamatokkal be is fektetheti. Lekötések 1, 2, 3, 4, 6 és 12 hónapra köthetők le fix vagy változó kamatozással. A 120 napnál rövidebb futamidejű számlalekötések kamatozása fix, futamidő alatt nem változik. A 120 nap feletti lekötések változó kamatozású konstrukciók.

 

Egyszeri lekötés esetén a futamidő végén a lekötött összeg a kamattal együtt automatikusan visszavezetődik a bankszámlára.

 

Folyamatos lekötésnél a futamidő végén (fordulónapon) pénzét igényei szerint – kamattal vagy a nélkül – azonos feltételekkel, aktuális Hirdetmény szerinti kamattal a Takarékszövetkezet újból leköti, anélkül, hogy újból fel kellene keresnie fiókunkat. Ez a folyamat addig ismétlődik, amíg a lekötési szerződést fel nem bontják. Amennyiben a felbontás forduló nap előtt történik, a megkezdett időszakra nem jár kamat.

 

Bankkártya


A nemzetközi bankkártyák megkönnyítik a bankszámla tulajdonosok számára a készpénzhez jutást, segítségükkel készpénzkímélő módon intézheti vásárlásait, tankolásait. Bankkártyáinkról külön tájékoztatóban olvashat.

 

Biztosítás


Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a kártalanításra jogosult személy részére a biztosított tőke és kamat összeget személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb 100.000,- EUR azaz egyszázezer euro összeghatárban határozza meg.

 

Elhalálozási rendelkezés


Nagykorú betétes törvény adta jogából eredően takarékbetét elhelyezésekor úgy rendelkezhet, hogy elhalálozása esetén a takarékbetétet az általa megjelölt kedvezményezett részére fizesse vissza a Takarékszövetkezet. Az így elhelyezett betét nem tartozik a betétes hagyatékához, a kedvezményezett a hagyatéki eljárás lefolytatásától függetlenül rendelkezhet a betét felett.

 

A rendelkezés a honos fiókban köthető, új és már élő betétekre is. A rendelkezés díját a mindenkori Hirdetmény tartalmazza.

 

Információszolgáltatás


A lakossági bankszámla egyenlegéről, a forgalomról minden hónapban egyenlegértesítő készül. Igény szerint ez havonta postázásra kerül, vagy fiókunkban átvehető.

 

Telefonon történő információszolgáltatás feltétele: írásban, előre megadott jelszó.

 

Internet Banking


Internet Banking szolgáltatásunkkal a számlavezető rendszerünk a világ bármely részéről elérhető, átutalásokat kezdeményezhet számítógéptől függetlenül. Regisztráció után csak Internet Böngésző és mobil telefon szükséges hozzá. Rendszere több színtű biztonsági kóddal védett.

 

Teleinfo, Strázsa, Mobilinfo

 

Teleinfo szolgáltatásunkkal naprakész információkhoz juthat, mindössze egy telefonhívással nyomon követheti számlájának egyenlegét.

 

Strázsa SMS alapú szolgáltatásunk, mobil telefonjára a bankkártya tranzakcióról az Ön igénye szerint információt küldünk.

 

Mobilinfo szintén SMS alapú szolgáltatásunk, mely a számlatulajdonos által kiválasztott tranzakciókról és/vagy a bankszámla egyenlegéről SMS üzenetben értesítést küld.

 

Várjuk egységeinkben!

Csatolt dokumentumok: