1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. HITELEK
 4. Lombard hitel

Lombard hitel

Saját tulajdonú értékpapírral rendelkezik, az értékpapír fedezet mellet hitelt igényelhet!

LOMBARD KÖLCSÖN


HATÁLYOS: 2018. július 01.

 

A kölcsön célja


Felhasználási célhoz nem kötött egyszerűen és gyorsan igénybe vehető kölcsön.

 

Kölcsönfelvevők köre


A kölcsönt nagykorú, cselekvőképes devizabelföldi természetes személyek igényelhetik.

 

Kölcsön összege


A felajánlott biztosíték fedezeti értéke határozza meg.

 

Kölcsön futamideje


A felajánlott biztosíték lejárati ideje határozza meg, azzal összhangban kell lennie.

 

Kamat mértéke


A Takarékszövetkezet a folyósított kölcsönösszeg, illetve a fennálló tőketartozás után a folyósítás napjától az adós egyes fizetési kötelezettségei teljesítésének időpontját megelőző napig terjedő időszakra kamatot számít fel. A kölcsön után járó kamat napi kamatszámítással kerül meghatározásra.

 

Mértéke: 

 

 • forint betét: 6 havi BUBOR + 3%,
 • deviza betét: 6 havi BUBOR + 3%,
 • Állampapír: 6 havi BUBOR + 3 %
   

Kamatfizetés és tőkefizetés esedékessége


I. Tőke és kamat esedékessége egy összegben lejáratkor – ilyen visszafizetésnél, a futamidő nem lehet 1 évnél hosszabb –, a tőke és kamat fizetése a kölcsön lejáratának napján, egy összegben esedékes.
II. Kamatfizetés havonta, tőkefizetés egy összegben lejáratkor, ami havonta, a hónap utolsó napján kamat-, véglejáratkor egy összegben pedig, tőkefizetési kötelezettséget jelent.
III. Annuitásos törlesztés, ami csak lakossági ügyfelek részére állapítható meg, havi, – annuitásos módszerrel számított – részletekben, minden hónap 1-20 napjai között, a hiteligénylő által választott napon (munkaszüneti, vagy bankszünnap esetén a következő első banki munkanapon) törlesztendő a felvett hitel. A törlesztő részlet a tőke és kamat összegét is tartalmazza.
 

Kölcsön fedezete

 

 • Forint betét
 • Deviza betét
 • Állampapír


Folyósítási díj


1%, maximum 200.000,- Ft

 

Folyósítás


A kölcsön folyósítása egy összegben történik lakossági bankszámlára.

 

Folyósítási feltételek

 

 • Kölcsön és járulékos szerződések aláírása
 • Felhatalmazó levelek benyújtása
 • Óvadék letétbe helyezése, és zárolása


Előtörlesztés


Előtörlesztésre bármikor lehetőség van – ezáltal csökken a fennálló tőketartozás és a fizetendő havi törlesztőrészlet összege.

 

Előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet a következő költségek megtérítésére jogosult: amennyiben az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam

 • nem haladja meg az egy évet: 0,5 %,
 • meghaladja az egy évet: 1 % alkalmanként, 
  de az előtörlesztési díj összege nem haladhatja meg az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét, az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével. 
  Amennyiben tizenkét hónap alatt egy alkalommal az ügyfél által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot, illetve teljes előtörlesztés (végtörlesztés) esetén előtörlesztési díj nem kerül felszámításra.
  Az előtörlesztési szándékot az ügyfélnek írásban kell jeleznie a Takarékszövetkezet felé a pontos összeg és dátum megjelölésével.

 

Kölcsön kamatfeltételeinek módosítása


A Takarékszövetkezet által alkalmazott referencia kamat változó mértékű, a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) honlapján közzétett, referencia kamatlábhoz – 6 havi BUBOR változásához igazodóan 6 havi kamatperiódusonként változó. Legfeljebb 3 éves futamidejű hitel esetén a kamatfelár a teljes futamidő alatt fix, rögzített, és a hitel kamatfeltételei a futamidő teljes tartama alatt az Adós számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. 
3 évet meghaladó futamidejű hitel esetén a kamatfelár 3 vagy 5 éves kamatperióduson belül fix, rögzített; a kamatperiódus lejártakor – a Hirdetményben és a kölcsönszerződésben meghatározott – kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig változhat (a kölcsön futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal).
A havi és annuitásos törlesztésű hitelnek a törlesztő-részlete ezért, a kamatváltozás arányában módosulhat, ami a törlesztő részlet emelkedését, vagy csökkenését is okozhatja. 
A hitelkamatra vonatkozó részletesebb rendelkezések a Hitelezési Üzletszabályzatban és az Általános Szerződési Feltételekben találhatók

 

Igényléshez szükséges dokumentumok: http://deltakarek.hu/images/documents/szerzodesmintak-lombard-kolcsonszerzodes.pdf

 

 • Kölcsönkérelem
 • Nyilatkozat jövedelmi, vagyoni helyzetről
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya, és egy második, személyére kiállított, érvényes okmány (pl.: adóigazolvány, TB kártya, jogosítvány, útlevél)
 • Biztosíték okirata vagy egyéb bizonylat (állampapír esetén letéti igazolás)


A kölcsönhöz ajánlott egyéb szolgáltatások

 

 • Lakossági bankszámla
 • Jövedelem átutalás esetén bankszámlahitel, hitelkártya
 • Lakás-előtakarékosság (FUNDAMENTA)
 • Cirrus Maestro vagy MasterCard Bankkártya
 • Mobilinfo – számlainformációk SMS-ben
 • Internet Banking

Csatolt dokumentumok: