Takarék Otthon Hitel

Igényeljen most álmai lakásának megvásárlásához Takarék Otthon Hitelt!

Ha már kihasználta az állami kamattámogatott lakáshitel és állami támogatások lehetőségeit, vagy nem felel meg az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, esetleg ingatlancéljai egyediek, akkor igényelje a Takarék Otthon Hitelt!

 

AKCIÓK 


A Hitelintézet ügyletenként az alábbi induló díjak és költségek megfizetését vállalja feltételesen az ügyfelek helyett 2016. április 15. napjától visszavonásig, amennyiben legkésőbb 2018. december 31-ig hiánytalanul benyújtják kérelmüket és 2019. március 31-ig a hitelszerződés megkötésre kerül:

 

 • egyszeri folyósítási díj: 1%,
 • első értékbecslés díja az alapfedezetre (1 ingatlan) vonatkozóan,
 • egyoldalú vagy kétoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat közokiratba foglalásának közjegyzői költsége 50.000,-Ft-ig,
 • tulajdoni lapok és térképmásolat lekérdezésének költsége az alapfedezetre (1 ingatlan) vonatkozóan, amennyiben azt az ügyfél a Hitelintézetnél kéri le a TakarNeten keresztül.
   

1. A hitel célja

 

A Hitelintézet önállóan forgalomképes, Magyarország területén lévő használt, valamint új építésű, lakóingatlan megvásárlását, új lakóingatlan építését, meglévő lakóingatlan bővítését és felújítását finanszírozza. A hitel igényelhető építési telek megvásárlására, valamint ingatlanvásárlás esetén a hozzá tartozó garázs és tároló finanszírozására is.
Új- vagy használt lakás vásárlása esetén Ön aláírt ingatlan adásvételi szerződés nélkül is benyújthat kérelmet előzetes, jövedelemigazolás alapján történő bírálatra.
 

2. A hitel devizaneme


A hitel kizárólag forintban igényelhető (HUF).
 

3. A hitel összege


Minimális összege: 1.000.000 Ft

Maximális összege: 50.000.000 Ft

 

4. A hitel futamideje


A kölcsön futamideje legalább 3 év, legfeljebb 30 év.
Rendelkezésre tartási idő (szakaszos finanszírozás esetén): maximum 2 év, mely a szerződéskötéstől számítandó.
Türelmi idő: legfeljebb 24 hónap lehet.
 

5. Kamat, díjak, jutalékok


A Hitelintézet által alkalmazott kamatokat, költségeket illetve díjtételeket, azok számítási módját, esedékességét és mértékét, valamint az elérhető kedvezményeket és az alkalmazott kamatfelár-változtatási vagy kamatváltoztatási mutatót a mindenkor hatályos Piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelekre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
 

A Takarék Otthon Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10 kamata választható:


a) referencia-kamatlábhoz kötött, változó kamatozással, ahol a hitelkamat = referencia-kamatláb (6 havi BUBOR ) + kamatfelár összege.
Jelen konstrukció keretében a Hitelintézet a hitelt a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett – 6 havi BUBOR – referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és 5 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtja.
A referencia-kamatláb kamatperiódus hossza 6 hónap (naptári 6 havonta változik).
A kamatfelár-kamatperiódus hossza 5 év.


b) 5 éves kamatperiódusokban rögzített kamatozással, amely esetén a hitelkamat az egyes kamatperiódusokon belül állandó, a hitelkamat 5 évente változtatható.
A kamatperiódus hossza 5 év.


c) 10 éves kamatperiódusokban rögzített kamatozással, amely esetén a hitelkamat az egyes kamatperiódusokon belül állandó, a hitelkamat 10 évente változtatható.
A kamatperiódus hossza 10 év.


A Hitelintézet az ügyleti kamat mértékét a hitel futamideje alatt az egyes kamatperiódusok lejáratát követően (azaz az 5 éves kamatfelár-kamatperiódus, illetve az 5 és 10 éves kamatperiódus lejáratát követően) legfeljebb a kölcsönszerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási/kamatváltoztatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja.
 

Az elérhető kamatkedvezmények:

 

a) Rendszeres számlajóváírás esetén

 

 • legalább 100.000,- Ft jóváírás esetén: 0,70%
 • legalább 250.000,- Ft jóváírás esetén: 1,20%
 • legalább 400.000,- Ft jóváírás esetén: 1,70%


A rendszeres jóváírást a hitel teljes futamideje alatt fenn kell tartani.
Jóváírásnak tekintendőek a számlára érkező átutalási tranzakciók és befizetések. Rendszeres havi jóváírás esetén az elvárt jóváírási kötelezettség akár több részletben is teljesíthető. 
Nem tekintendő jóváírásnak a kamat/kamatfelár kedvezmény szempontjából: a saját számlák közötti átvezetés, lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó és a saját értékpapír számláról történő jóváírás.
 

b) Hitelösszeg alapján

 

 • 4.000.000,- Ft - 8.999.999,- Ft összeg esetén: 0,50%
 • legalább 9.000.000,-Ft összeg esetén: 1,00%


c) a Hitelintézet egyedi döntése alapján: maximum 1,0%

 

A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra. A fenti kategóriákban adható kamatkedvezmények összevonhatóak.
Összesen maximum 300 bázispont kedvezmény adható, amellyel a legalacsonyabb kamatfelár 2,0%.

 

6. A hitel biztosítékai

 

 • A fedezetül felajánlott ingatlan(ok)ra önálló zálogjog alapítása, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom;
 • A kölcsönigénylő és a vele egy háztartásban élő házastárs/élettárs igazolt havi nettó jövedelme;
 • A fedezetként lekötött ingatlan(ok)ra legalább tűz és elemi kár kockázatokra megkötött vagyonbiztosítás (kivétel építési telek, termőföld), mely(ek)ben a hitel teljes futamideje alatt a Hitelintézet a zálogjogosult.

 

7. A hitel folyósításának általános feltételei

 

 • 2 millió forintot meg nem haladó hitelösszeg esetén magánokiratba foglalt kölcsön-, zálog- és biztosítéki szerződés;
 • 2 millió forintot meghaladó hitelösszeg esetén érvényes, közokiratba foglalt kölcsön-, zálog- és biztosítéki szerződés vagy magánokiratba foglalt kölcsön-, zálog- és biztosítéki szerződés,  illetve közokirati egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozat;
 • Az illetékes földhivatalnál a Hitelintézet javára a fedezetül felajánlott ingatlan(ok)ra önálló zálogjog alapítása, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyen szerepel;
 • Az Ügyfél a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra legalább tűz és elemi kár kockázatokra (építés esetén a hitelcél szerinti ingatlan vonatkozásában az építkezés speciális kockázataira is kiterjedően) a vagyonbiztosítást megkötötte (kivéve építési telek, termőföld), a kötvényt, ajánlatot bemutatta, melyben a Hitelintézet a hitel teljes futamidejére zálogjogosultként feltüntetésre került;
 • A szükséges saját erőt a kölcsön igénybevétele előtt az Ügyfél a hitelcél megvalósításához igazoltan felhasználta;
 • Egyösszegű folyósítás esetén a folyósítás legkésőbbi időpontja a kölcsön-, zálog- és biztosítéki szerződés megkötésétől számított 90. nap.
  A Hitelintézet további folyósítási feltételeket is meghatározhat.

 

8. A hitel folyósítása


Az egyedi kölcsönszerződésekben rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a hitel folyósítása ingatlancélú hitelek esetén:


a) Egyösszegű

 

 • Lakás/ház/telek vásárlás esetében a folyósítás az adásvételi szerződés szerinti ütemezésben (egy vagy több részletben) történik, a folyósított összeg az Eladó adásvételi szerződésben megjelölt számlájára vagy az ügyletben közreműködő ügyvédi letéti számlájára kerül átutalásra;
 • Felújítás esetén a folyósítás - hitelösszegtől függetlenül - egyösszegű, azzal a feltétellel, hogy az Ügyfél a folyósítást követő 12 hónapon belül köteles igazolni a hitelcél teljesülését. 5 millió forintot meghaladó hitelösszeg esetén a folyósítást követő 12 hónapon belül a hitelcél teljesültének igazolásán túl helyszíni szemle is szükséges a hitel felhasználásának ellenőrzésére, amelynek díja az Ügyfelet terheli;
 • Építés, bővítés esetén 2 millió forint hitelösszegig a folyósítás egyösszegű, azzal a feltétellel, hogy az Ügyfél a folyósítást követő 12 hónapon belül köteles igazolni a hitelcél teljesülését.


b) Szakaszos – építési, bővítési hitelcél esetén

 

2 millió forintot meghaladó összegű építési, bővítési hitel esetén a folyósítás szakaszosan történik, a hitelcél készültségi fokához  igazítottan,

 

 • A készültségi foknak megfelelő szakaszos folyósítás az önerő felhasználását követően történik;
 • A szakaszok esetében szakértő által végzett helyszíni szemle alapján (melynek díja az Ügyfelet terheli) igazolásra kerül, hogy az építkezés/bővítés a tervek és a költségvetés szerinti ütemben halad, az önerő illetve a kifolyósított kölcsön összeg(ek) az ingatlanba beépítésre került(ek), így az előírt készültségi fokot elérte;
 • Az utolsó részlet - 10% - folyósításának feltétele a megépített ingatlanra vonatkozó használatbavételi engedély, illetve a hatályos építési jogszabályok szerint ezzel egyenértékű, vagy ehelyett alkalmazni rendelt dokumentáció bemutatása és az elkészült épület ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetésére vonatkozó Földhivatal által záradékolt változási vázrajz bemutatása.
   


9. Törlesztés


A kölcsön törlesztési napját az Ügyfél választhatja meg. A törlesztési nap a hónap 1. és 28. napja közötti bármely nap lehet. 
Annuitásos törlesztés: Az Ügyfél a futamidő alatt havi egyenlő összegű törlesztőrészletet fizet. A fizetendő havi törlesztőrészlet összege megegyezik az annuitásos módszerrel számított tőke és kamat havi részletének összegével.
Türelmi idős törlesztés: Türelmi idő választása esetén a türelmi idő alatt az Ügyfél csak kamatot fizet. A tőketörlesztés a türelmi idő lejáratát követően kezdődik.

 

A Takarék Otthon Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben, Üzletszabályzatban, illetve Hirdetményben, amelyeket a Dél Takarék kirendeltségeiben, és honlapján érhet el. További, részletes információért forduljon a munkatársainkhoz!

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Dél Takarék a hitelbírálat jogát fenntartja.

 

Alkalmazott referencia-kamatláb, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók korábbi adatai