1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. HITELEK
 4. Szabad felhasználású jelzálog hitelek
 5. Takarék Szabad Felhasználású Hitel

Takarék Szabad Felhasználású Hitel

Tervei finanszírozásához, ingatlanfedezettel, akár fix kamatozással is igényelheti!

Amennyiben kötöttségektől mentesen szeretné finanszírozni pénzügyi terveit, akkor igényelje a piaci

kamatozású, ingatlanfedezet mellett nyújtott Takarék Szabad felhasználású Hitelt.

 

AKCIÓK 

 

A Hitelintézet ügyletenként az alábbi induló díjak és költségek megfizetését vállalja feltételesen az ügyfelek helyett, amennyiben legkésőbb 2018. december 31-ig hiánytalanul benyújtják kérelmüket és 2019. március 31-ig a hitelszerződés megkötésre kerül:

 

 • egyszeri folyósítási díj: 1%,
 • első értékbecslés díja az alapfedezetre (1 ingatlan) vonatkozóan,
 • egyoldalú vagy kétoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat közokiratba foglalásának közjegyzői költsége 50.000,-Ft-ig,
 • tulajdoni lapok és térképmásolat lekérdezésének költsége az alapfedezetre (1 ingatlan) vonatkozóan, amennyiben azt az ügyfél a Hitelintézetnél kéri le a TakarNeten keresztül.


1. A hitel célja


Ingatlanbiztosíték felajánlása mellett szabadon felhasználható.

 

2. A hitel devizaneme


A hitel kizárólag forintban igényelhető (HUF).
 

3. A hitel összege


Minimális összege: 1.000.000 Ft

 

Maximális összege: 50.000.000 Ft

 

4. A hitel futamideje


A kölcsön futamideje legalább 3 év, legfeljebb 30 év.

 

5. Kamat, díjak, jutalékok


A Hitelintézet által alkalmazott kamatokat, költségeket illetve díjtételeket, azok számítási módját, esedékességét és mértékét, valamint az elérhető kedvezményeket és az alkalmazott kamatfelár-változtatási vagy kamatváltoztatási mutatót a mindenkor hatályos Piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelekre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
 

A Takarék Szabad felhasználású Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10 kamata választható:

 

a) referencia-kamatlábhoz kötött, változó kamatozással, ahol a hitelkamat = referencia-kamatláb (6 havi BUBOR ) + kamatfelár összege.
Jelen konstrukció keretében a Hitelintézet a hitelt a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett – 6 havi BUBOR – referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és 5 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtja.
A referencia-kamatláb kamatperiódus hossza 6 hónap (naptári 6 havonta változik).
A kamatfelár-kamatperiódus hossza 5 év.

 

b) 5 éves kamatperiódusokban rögzített kamatozással, amely esetén a hitelkamat az egyes kamatperiódusokon belül állandó, a hitelkamat 5 évente változtatható.

A kamatperiódus hossza 5 év.

 

c) 10 éves kamatperiódusokban rögzített kamatozással, amely esetén a hitelkamat az egyes kamatperiódusokon belül állandó, a hitelkamat 10 évente változtatható.
A kamatperiódus hossza 10 év.

 

A Hitelintézet az ügyleti kamat mértékét a hitel futamideje alatt az egyes kamatperiódusok lejáratát követően (azaz az 5 éves kamatfelár-kamatperiódus, illetve az 5 és 10 éves kamatperiódus lejáratát követően) legfeljebb a kölcsönszerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási/kamatváltoztatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja.
 

Az elérhető kamatkedvezmények:

 

a) Rendszeres számlajóváírás esetén

 

 • legalább 100.000,- Ft jóváírás esetén: 0,70%
 • legalább 250.000,- Ft jóváírás esetén: 1,20%
 • legalább 400.000,- Ft jóváírás esetén: 1,70%


A rendszeres jóváírást a hitel teljes futamideje alatt fenn kell tartani.
Jóváírásnak tekintendőek a számlára érkező átutalási tranzakciók és befizetések. Rendszeres havi jóváírás esetén az elvárt jóváírási kötelezettség akár több részletben is teljesíthető. 
Nem tekintendő jóváírásnak a kamat/kamatfelár kedvezmény szempontjából: a saját számlák közötti átvezetés, lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó és a saját értékpapír számláról történő jóváírás.
 

b) Hitelösszeg alapján

 

 • 4.000.000,- Ft - 8.999.999,- Ft összeg esetén: 0,50%
 • legalább 9.000.000,-Ft összeg esetén: 1,00%


c) a Hitelintézet egyedi döntése alapján: maximum 1,0%

 

A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra. A fenti kategóriákban adható kamatkedvezmények összevonhatóak.
Összesen maximum 300 bázispont kedvezmény adható, amellyel a legalacsonyabb kamatfelár 2,0%.

 

6. A hitel biztosítékai

 

 • A fedezetül felajánlott ingatlan(ok)ra önálló zálogjog alapítása, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom;
 • A kölcsönigénylő és a vele egy háztartásban élő házastárs/élettárs igazolt havi nettó jövedelme;
 • A fedezetként lekötött ingatlan(ok)ra legalább tűz és elemi kár kockázatokra megkötött vagyonbiztosítás (kivétel építési telek, termőföld), mely(ek)ben a hitel teljes futamideje alatt a Hitelintézet a zálogjogosult.


7. A hitel folyósításának általános feltételei

 

 • 2 millió forintot meg nem haladó hitelösszeg esetén magánokiratba foglalt kölcsön-, zálog- és biztosítéki szerződés;
 • 2 millió forintot meghaladó hitelösszeg esetén érvényes, közokiratba foglalt kölcsön-, zálog- és biztosítéki szerződés vagy magánokiratba foglalt kölcsön-, zálog- és biztosítéki szerződés, illetve közokirati egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozat;
 • Az illetékes földhivatalnál a Hitelintézet javára a fedezetül felajánlott ingatlan(ok)ra önálló zálogjog alapítása, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyen szerepel;
 • Az Ügyfél a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra legalább tűz és elemi kár kockázatokra (építés esetén a hitelcél szerinti ingatlan vonatkozásában az építkezés speciális kockázataira is kiterjedően) a vagyonbiztosítást megkötötte (kivéve építési telek, termőföld), a kötvényt, ajánlatot bemutatta, melyben a Hitelintézet a hitel teljes futamidejére zálogjogosultként feltüntetésre került;
 • Egyösszegű folyósítás esetén a folyósítás legkésőbbi időpontja a kölcsön-, zálog- és biztosítéki szerződés megkötésétől számított 90. nap.


A Hitelintézet további folyósítási feltételeket is meghatározhat.

 

8. A hitel folyósítása


A kölcsön folyósítására valamennyi folyósítási feltétel teljesítését követően, az ügyfél számlájára történik.

 

9. Törlesztés


A kölcsön törlesztési napját az Ügyfél választhatja meg. A törlesztési nap a hónap 1. és 28. napja közötti bármely nap lehet. 
Annuitásos törlesztés: Az Ügyfél a futamidő alatt havi egyenlő összegű törlesztőrészletet fizet. A fizetendő havi törlesztőrészlet összege megegyezik az annuitásos módszerrel számított tőke és kamat havi részletének összegével.

 

A Takarék Szabad felhasználású Hitel Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben, Üzletszabályzatban, illetve Hirdetményben, amelyeket a DélTakarék kirendeltségeiben, és honlapján érhet el. További, részletes információért forduljon a munkatársainkhoz!

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Dél Takarék a hitelbírálat jogát fenntartja.

 

 

Alkalmazott referencia-kamatláb, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók korábbi adatai