Tisztelt Ügyfelünk!

2018. május 25-től életbe lépett az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), amely a felhasználók személyes adatainak még szélesebb körű védelmét szolgálja.
Hitelintézetünk elkötelezett az általa kezelt adatok, így a személyes adatok jogszabályoknak megfelelő kezelése mellett, kiemelt figyelemmel az adatok bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása tekintetében. A GDPR előírásaihoz igazodva a felkészülési folyamat részeként aktualizáltuk az adatkezelési tájékoztatónkat, melyet weboldalunkon is közzétettünk.

Tájékoztatónk ezen linken is elérhető: Adatkezelési tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseikre a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségen állunk az érintettek rendelkezésre.

Üdvözlettel: Az Ön pénzügyi partnere.
DÉL TAKARÉK
 1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Lakáscélú hitelek
 4. Takarékszövetkezeti forint alapú lakáshitel

Takarékszövetkezeti forint alapú lakáshitel

Vásárlás, lakóház felépítés, bővítés, korszerűsítés – rugalmas ügyintézés, hosszú lejáratú, tervezhető megoldás!

Lakóingatlan vásárlása, lakóház felépítése, bővítése, felújítása, korszerűsítése illetve az előző célokra felvett lakáscélú hitelkiváltás céljára – rugalmas ügyintézés, hosszú lejáratú, tervezhető megoldás otthona megteremtéséhez.

 

TAKARÉKSZÖVETKEZETI LAKÁSHITEL


A kölcsön célja:

 

Lakóingatlan vásárlása, lakóház felépítése, bővítése, felújítása, korszerűsítése, illetve az előző célokra felvett lakáscélú hitelkiváltás céljára – , rugalmas ügyintézés, hosszú lejáratú, tervezhető megoldás otthona megteremtéséhez, meglévő ingatlan komfortfokozatának növeléséhez.
Kölcsönfelvevők köre: A kölcsönt kizárólag nagykorú, cselekvőképes devizabelföldi természetes személyek igényelhetik.


Kölcsön összege:


Minimum 1.000.000,-Ft
Maximum 50.000.000,-Ft


Kölcsön futamideje:


12 - 240 hónap


Kamat mértéke:


A Takarékszövetkezet a folyósított kölcsönösszeg, illetve a fennálló tőketartozás után a folyósítás napjától az adós egyes fizetési kötelezettségei teljesítésének időpontját megelőző napig terjedő időszakra kamatot számít fel. 
A kölcsön kamata referenciakamathoz kötött, referenciakamat + kamatfelár.


Referenciakamat: 6 havi BUBOR 
Kamatfelár: 4 %
Kamatperiódus: naptári félév.

 

A Takarékszövetkezeti lakáshitelek forint fizetési számla vagy hitelelszámolási számla nyitása mellett igényelhetők. 
Forint fizetési számlához kötött számlacsomag esetén az Ügyfeleket kamatkedvezmény illeti meg az alábbiak szerint:
 

Célegyenesben kedvezmény:

 

 •  Dobogó, PezsdítőKomplex  Prémium vagy már meglévő (nem köthető) Célegyenes számlacsomag megléte és
 • rendszeres havi* számla jóváírás és legalább 150.000,-Ft jóvárás esetén 0,5 %

 

ÖKO kedvezmény:

 

 • DobogóPezsdítőKomplex,  Prémium vagy már meglévő (nem köthető) Célegyenes számlacsomag megléte és
 • rendszeres havi* számla jóváírás és
 • legalább 150.000,-Ft jóvárás és 
 • Lakás építése, vásárlása esetén legalább BB energetikai minősítési osztály vagy felújítás, korszerűsítés esetén meghatározott hitelcélok** megvalósulása esetén 1,0 %.


 

A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra. Amennyiben az Adós az igényelt kamatfelár-kedvezményhez szükséges, hitelszerződésben rögzített feltételeket nem teljesíti legalább 3 hónapon keresztül, akkor a kapcsolódó teljes kamatkedvezmény megvonásra kerül.

 

Folyósítási díj:

 

Egyszeri 1%, maximum 200.000,-Ft – folyósításkor fizetendő.

Jelenleg akció keretében díjmentes visszavonásig, de legkésőbb 2018. június 30-ig.

 

Értékbecslés díja: 31.827,-Ft/ingatlan. Jelenleg akció keretében visszatérítésre kerül 1 ingatlanra vonatkozóan, visszavonásig, de legkésőbb 2018. június 30-ig.

 

Helyszínelési díj:


18.755,-Ft/alkalom (építési és korszerűsítési jellegű munkálatok esetén) 

 

Folyósítás: A kölcsönszerződés megkötését és a folyósítási feltételek teljesülését követően:

 

 • vásárlás esetén az adásvételi szerződésben megjelölt ütemezés szerint;
 • építés, bővítés esetén készültségi szintnek megfelelően szakaszosan, saját erő felhasználását követően;
 • felújítás, korszerűsítés esetén saját erő felhasználását követően egy összegben lakossági bankszámlára, 3 millió Ft összeghatárig, ezt meghaladóan szakaszosan. 
 • hitelkiváltás esetén egy összegben lakossági bankszámlán keresztül a hitelkiváltással érintett célszámlaszámra történő utalással/átvezetéssel.
 • A kölcsönszerződés szerint folyósítandó kölcsönösszeg alapján a folyósítás feltétele lehet a kölcsönszerződés az Adós és a Biztosítéknyújtók közjegyzői okiratba foglalt, egyoldalú tartozáselismerő és kötelezettségvállaló nyilatkozatának benyújtása vagy a kölcsönszerződés és a biztosítéki szerződések (kétoldalú) közokiratba foglalása és benyújtása a Szigetvári Takarékszövetkezet részére.

 

Törlesztés:


Havi egyenlő részletekben, az ügyfél által választott napon, a folyósítást követő naptári hónaptól.


Előtörlesztés: Előtörlesztésre bármikor lehetőség van – ezáltal csökken a fennálló tőketartozás és a fizetendő havi törlesztőrészlet összege. 
Ennek díja: az előtörlesztett összeg 1,5%-a.
Az előtörlesztési szándékot az ügyfélnek írásban kell jeleznie a Takarékszövetkezet felé a pontos összeg és dátum megjelölésével.

 

Kölcsön fedezete: Adós, adóstárs, esetenként készfizető kezes jövedelme. Amennyiben az igénylő egyedülálló, megfelelő jövedelemmel rendelkező adóstárs, készfizető kezest kell bevonni az ügyletbe, vagy életbiztosítást kell kötnie, és a biztosítót a biztosítási szerződés alapján nyújtott szolgáltatás és járulékai Takarékszövetkezet javára történő kedvezményezettként történő megjelöléséről értesíteni kell.
Ingatlan fedezet bevonása szükséges.

 
Kölcsön kondícióinak módosítása:


A kamat és kondíciók mértéke a Hitelezési Üzletszabályzatban és egyes ügyletekhez tartozó szerződésben részletezett ok-okozati listában felsorolt körülmények módosulásának függvényében változhat.


Igényléshez szükséges dokumentumok:

 

 • Kölcsönkérelem
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya, és egy második, személyére kiállított, érvényes okmány (pl.: adóigazolvány, TB kártya, jogosítvány, útlevél)
 • Munkáltatói igazolás
 • Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány, utolsó havi szelvény, amennyiben számlára érkezik a nyugdíj úgy utolsó 3 havi bankszámlakivonat
 • Egyéni vállalkozó/őstermelő esetén vállalkozói igazolvány, NAV jövedelemigazolás és nemleges adótartozásról igazolás
 • BT, KKT bel-, illetve kültagok és KFT üzletrész tulajdonosok esetén a befogadó ügyintéző által a Céghírekből kinyomtatott cégkivonat, vagy cégiratok között nyilvántartott társasági szerződés hatályos szövege (időközi módosításokkal egységes szerkezetben: a céget nyilvántartó cégbíróságtól szerezhető be hiteles másolatban), vagy cégkivonat, igazolás a köztartozásokról (NAV nullás igazolás) (BT és KKT kültag esetén, illetve Kft. üzletrész tulajdonos esetén nem szükséges
 • Gazdaságilag aktív Igénylő esetén utolsó 3 havi bankszámlakivonat
 • Tulajdoni lap munkapéldány, Takarékszövetkezet által elfogadott értékbecslő értékbecslése, biztosítási kötvény díjfizetés igazolással, osztatlan közös tulajdonú ingatlanok esetén ügyvéd által ellenjegyzett használati megosztási megállapodás
 • Vásárlás esetén adásvételi szerződés
 • Építés, bővítés esetén jogerős építési engedély, tervdokumentáció, költségvetés
 • Saját erő felhasználásának igazolása
   


Egyéb, ajánlott szolgáltatásaink:

 

 • Lakossági bankszámlacsomagok
 • Jövedelem átutalás esetén bankszámlahitel, hitelkártya
 • Lakás-előtakarékosság (FUNDAMENTA)
 • Mobilinfo – számlainformációk SMS-ben, Internet Banking
   


* Rendszeres havi jóváírás esetén az elvárt jóváírási kötelezettség akár több részletben és akár több számlára (deviza számlára is) teljesíthető. Jóváírásnak tekintendőek a számlára érkező átutalási tranzakciók és befizetések. Nem tekintendő jóváírásnak a kamatfelár-kedvezmény szempontjából a saját számlák közötti átvezetés, lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó és a saját értékpapír számláról történő jóváírás.

 

**Hitelcélok:

 

 • hőszigetelés
 • nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje 
 • szoláris nyereségek passzív hasznosítása (pl. az épület/ek lodzsáinak beüvegezése) 
 • épület/ek nyári hővédelmének javítása (pl. árnyékolók, árnyékvető szerkezetek) 
 • hővisszanyerős szellőzési rendszer létesítése (pl. rekuperátor berendezés, szellőztető rendszer) 
 • fűtési rendszer és használati melegvízellátás korszerűsítése, felújítása, átalakítása (pl. légkazán, kondenzációs gázkazán, faelgázosító kazán, hőtároló tartály) 
 • a megújuló energia-felhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia hálózatba való esetleges visszatáplálásra (pl. napkollektoros és napelemes rendszerek, biomassza tüzelésű kazánok, geotermikus hőszivattyúk, szélenergia hasznosítása) 
   

A kamat mértékének meghatározása


A kölcsön után járó kamat napi kamatszámítással kerül meghatározásra.
A kamat összegének megállapítása a mindenkor fennálló tőketartozás alapján történik.

 

 

Alkalmazott referencia-kamatláb, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók korábbi adatai