Folyószámlahitel

A Folyószámlahitel rugalmas segítséget nyújt a pénzügyei napi intézésében.

A folyószámla hitelkeret esetében a rendelkezésre álló futamidőn és kereten belül, a kölcsönök folyósítása és törlesztése automatikusan történik. A folyószámlahitel csak forintban nyújtható, felhasználása nem célhoz kötött.

 

A hitel formája


Éven belüli lejáratú hitel

 

Hitelnyújtók


Szigetvári Takarékszövetkezet fiókjai

 

A hitel felhasználása


Átmeneti fizetőképességi problémák áthidalására alkalmas

 

Hitelfelvevői kör


A Takarékszövetkezet ügyfélkörébe tartozó jogi és nem jogi személyiségű gazdálkodó szervezetek, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, őstermelők.

 

Hitel pénzneme


HUF

 

Hitel összege


Minimum összege: 1.000.000,- Ft

 

Hitel kamata


1 havi BUBOR + kamatmarge

 

Kamatfizetés gyakorisága


Havonta

 

Kezelési költség


Hirdetmény szerinti díj

 

Rendelkezésre tartási díj


Hirdetmény szerinti díj

 

Hitelbírálati díj


Hirdetmény szerinti díj

 

Futamidő


Maximum: 12 hónap

 

Tőketörlesztés


Az igénybe vett hitel végső törlesztésének módja a futamidő végén, az engedélyezett hitelkeret teljes összegének feltöltésével történik.

 

Finanszírozás feltételei


A Takarékszövetkezet a folyószámla hitelkeretet együttesen kezeli az ügyfél kapcsolódó bankszámlájával (forint pénzforgalmi számlájával). Az engedélyezett hitelkeretet az Adós kizárólag a pénzforgalmi bankszámláján veheti igénybe olyan mértékig, hogy annak tartozik egyenlege, nem lehet nagyobb a keret összegénél.

 

A folyószámla hitelkeret igénybevételi lehetőségének megnyílta - az engedélyezés szerint meghatározott feltételek teljesülését követően - a pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódó keret megnyitásával történik. A folyószámla hitelszámla megnyitásakor az ahhoz kapcsolódó limitszámla automatikusan megnyílik.

 

Az igénybevételi lehetőség utolsó napja a hitelkeret lejáratát megelőző munkanap.

 

Finanszírozásból kizártak


Nem nyújtható hitel olyan vállalkozásnak, melynek tevékenysége a hatályos törvények, jogszabályok szerint 

 • tiltottnak minősül, vagy 
 • megvalósításához hatósági engedélyek szükségesek és az ügyfél ilyennel nem rendelkezik, vagy 
 • ha az ügyfél egyébként nem teljesíti a jogszabályi, hatósági feltételeket, továbbá 
 • ha a tevékenység nem felel meg a Takarékszövetkezet üzletpolitikájában, stratégiájában elfogadott elveknek.

 

Hitelkérelem benyújtásának rendje


Közvetlenül a Takarékszövetkezet összes egységénél

 

Fedezet

 

 • ingatlanra a Takarékszövetkezet javára bejegyzett jelzálogjog és ennek biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom
 • ingó fedezetre Takarékszövetkezet javára bejegyzett zálogjog
 • ügyvezető vagy többségi tulajdonos készfizető kezessége
 • fedezetekre érvényes és megfelelő összegről szóló biztosítás és abban a Takarékszövetkezet zálogjogának bejegyzése
 • felhatalmazó levél/levelek Adós és Kezesek bankszámláira vonatkozóan

 

Ügyfél által benyújtandó dokumentumok

 

 • kitöltött hitelkérelmi nyomtatvány 
 • a legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés, könyvvizsgálói jelentés) és az azokat alátámasztó főkönyvi kivonat
 • legfrissebb évközi mérleg, eredmény kimutatás, főkönyvi kivonat és az előző év azonos időszakának mérlege, eredmény kimutatása, főkönyvi kivonata
 • üzleti terv a hitel futamidejére vonatkozóan
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • NAV hátralékmentességet dokumentáló igazolás (30 napnál nem régebbi eredeti példány), amennyiben a hiteligénylő szerepel a NAV Köztartozásmentes adatbázisban úgy nem szükséges
 • Helyi adók megfizetéséről szóló igazolás az illetékes önkormányzattól (30 napnál nem régebbi, eredeti példány)
 • Teljes körű bankinformáció számlavezető bank(ok)tól
 • Ingatlanfedezetről 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
 • Takarékszövetkezet által elfogadott, értékbecslők által készített, 90 napnál nem régebbi értékbecslés
 • még nem számlavezetett hiteligénylő esetén, számlanyitás szokásos dokumentumai

Csatolt dokumentumok: