„Felhívás kötelező ügyfél átvilágításról
Tisztelt Ügyfelünk!

2017. június 26-án hatályba lépett a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.
A törvény értelmében Takarékszövetkezetünknek 2019. június 26-ig ismételten át kell világítania minden meglévő ügyfelét a rögzítendő adatok és nyilatkozatok körének bővülése és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében.

A törvényi kötelezettség teljesítéséhez az Ön személyes közreműködése szükséges.

A fenti határidőt követően a hiányos adatokkal rendelkező ügyfelek esetében Takarékszövetkezetünk köteles szolgáltatásait korlátozni!
A hatékony együttműködés és a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a következő linkre kattintva részletes tájékoztatónkat: https://www.deltakarek.hu/atvilagitas

Köszönettel:
Dél TAKARÉK Szövetkezet”

Garancia

Megtalálható nálunk a Bankgaranciák széles köre – kérjük kattintson a részletekért.

Takarékszövetkezet által kibocsátott garancia lehet: 

 

 • hitelhelyettesítő garancia; 
 • nem hitelhelyettesítő garancia;

 

A Takarékszövetkezet által teljesíthető tipikus garanciavállalási jogcímek:

 

 • ajánlati (tender) garancia;.
 • teljesítési garancia;
 • jótállási
 • fizetési garancia;
 • jövedéki garancia;
 • vámgarancia

 

 • A Takarékszövetkezet előre meghatározott időtartamra, összegre vonatkozóan, illetve előre megadott időpontig vállal garanciát ügyfelei számára, és mint garantőr nem veszi át a garanciát igénylő – megbízó – ügyfél teljesítési kötelezettségét, csupán feltétel nélküli fizetési kötelezettségvállalással teljesítési biztonságot nyújt a jogosultnak.
 • Amennyiben az adott garancia beváltásra kerül, annak teljesítésétől a garancia jogcímén kifizetett összeget a Takarékszövetkezet a kötelezett ügyféllel szemben fennálló rövid lejáratú forint követelésként tartja nyilván, amely a teljesítés napján azonnal esedékes. A Takarékszövetkezet a teljes kiegyenlítésig ezt az összeget lejárt forint hitelként kezeli, arra a mindenkori Hirdetményében a „beváltott garancia késedelmi kamatlába” jogcímen közzétett kamatot számítja fel.
 • Ha a garancia lehívása, és teljesítése devizában történt, azt a beváltás napján érvényes deviza eladási árfolyamon forintosított összegű követelésként veszi nyilvántartásba a Takarékszövetkezet.
 • A garancia vállalása, illetve a kibocsátott garancia alapján történő fizetési teljesítés előre meghatározott feltételhez is köthető. Ilyen esetben, a meghatározott feltételek teljesüléséig a Takarékszövetkezet nem kötelezhető teljesítésre.

 

Garancia igénylő lehet:

 

 • jogi személy, és nem jogi személyiségű vállalkozás,
 • szövetkezet,
 • önkormányzat,
 • egyéb szervezet, 
 • non profit szervezet, alapítvány
 • egyéni vállalkozó, őstermelő.

 

Igényelhető garancia futamideje:


A Takarékszövetkezet garancia teljesítési kötelezettséget ügyfele igénye szerinti időtartamra, de maximálisan 60 hónapra vállal.

 

A garancia költsége:


A Takarékszövetkezet a garancia teljes díját a szerződés aláírásának napjától a garanciavállalás utolsó napjáig (azt is beleszámítva) terjedő időszakra számítja fel. Amennyiben a megbízási szerződésben a garanciavállalást konkrét időponthoz kötik (garancianyilatkozat kiadásának pontos dátuma van vagy a garancianyilatkozat szövegében megadott konkrét időpont), akkor a díja attól az adott dátumtól kezdve a garanciavállalás érvényességének utolsó napjáig kerül felszámításra.

 • A garancia díj lehet éves díj százalékban megállapítva, vagy egy összegű díj. A díj fizetésének esedékessége az első díj összege, éven belüli garancia esetén egy összegben, éven túli garancia esetén, a tárgyév december 31. napjáig felszámított díj a garancia kiadásakor esedékes, a további díjakat minden év január 20. napján kell teljesíteni.
 • A garanciadíjon felül, hitelbírálati díj, kezelési költség, illetve szerződésmódosítási díj számítható fel. A fenti díjak mindenkori mértékét a Takarékszövetkezet aktuális Hirdetménye tartalmazza.

 

Beváltott garancia költsége:

 

 • a garancia lehívása esetén, a Takarékszövetkezet által ténylegesen kifizetett összeg, mint tőkeösszeg után a kifizetés napjától számított „beváltott bankgarancia késedelmi kamatlába” elnevezésű kamat mindenkori Hirdetmény szerinti mértéke kerül felszámításra a teljes összeg visszafizetését megelőző napig.

 

Garancia nyilatkozat kiadásának feltételei:

 

 • garancia megbízási-, és biztosítéki szerződések megkötése
 • megbízó a Takarékszövetkezet által előírt módon rendelkezésre bocsátotta a fedezetül szolgáló biztosítékokat, melyekre vonatkozóan a biztosítéki szerződések megkötésre kerültek
 • teljes garanciadíj, vagy a tárgyévi díj fizetésének rendezése
 • egyedi ügyletekben előírt eseti feltételek teljesítése, dokumentumok bemutatása, csatolása.

 

Garancia igény benyújtása:


A megbízó ügyfél a Takarékszövetkezet hitelkérelmi nyomtatványának kitöltésével igényelheti a Takarékszövetkezettől a garancia kiadását. Az ügyfélnek hitelkérelmében pontosan meg kell határoznia, hogy milyen típusú, milyen összegről szóló, és milyen lejáratú garancia kiadását kezdeményezi, azaz kérelme minimálisan, az alábbi adatokat kell, tartalmazza:

 • a garancia fajtája, összege, devizaneme, lejárata, 
 • a kedvezményezett pontos neve, címe, ha van egyéb azonosító adata, kedvezményezett bankjának pontos neve, címe, 
 • egyéb, a garancia kibocsátásához szükséges adat, 
 • egyéb, jogszabály által előírt, vagy a kedvezményezett által követelt teljesítési feltétel, és további adat. Ajánlati garancia iránti igény esetén további szükséges adatok: 
 • ajánlat/pályázat pontos megnevezése,
 • ajnlat/pályázat azonosító adata, kelte, a bírálat időpontja,
 • ajánlat/pályázat kiíró szerv neve, címe
 • ajánlat/pályázat tartalma
 • kedvezményezett neve, adatai,
 • a garancia kiadásáról kit értesítsenek, illetve
 • egyéb adat, amit konkrét ügyletben a Takarékszövetkezet előír.

Csatolt dokumentumok: