„Felhívás kötelező ügyfél átvilágításról
Tisztelt Ügyfelünk!

2017. június 26-án hatályba lépett a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.
A törvény értelmében Takarékszövetkezetünknek 2019. június 26-ig ismételten át kell világítania minden meglévő ügyfelét a rögzítendő adatok és nyilatkozatok körének bővülése és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében.

A törvényi kötelezettség teljesítéséhez az Ön személyes közreműködése szükséges.

A fenti határidőt követően a hiányos adatokkal rendelkező ügyfelek esetében Takarékszövetkezetünk köteles szolgáltatásait korlátozni!
A hatékony együttműködés és a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a következő linkre kattintva részletes tájékoztatónkat: https://www.deltakarek.hu/atvilagitas

Köszönettel:
Dél TAKARÉK Szövetkezet”
 1. Kezdőlap
 2. Vállalkozás
 3. Számlavezetés
 4. Vállalkozói pénzforgalmi számla forintban

Vállalkozói pénzforgalmi számla forintban

A vállalkozói pénzforgalmi számlánk kedvező feltételeket biztosít a vállalkozások, gazdasági társaságok, valamint társadalmi és egyéb szervezetek számára egyaránt.

PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA


Takarékszövetkezetünk vállalja egyéni és társas vállalkozások, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, társasházak és egyéb szervezetek bankszámláinak vezetését és pénzforgalmuk bonyolítását.

 

Készpénzforgalom a bankszámlán


Készpénzforgalomra Takarékszövetkezetünk valamennyi egységében lehetőség van, függetlenül a számlanyitás helyétől.Készpénz felvétel készpénzfelvételi bizonylattal történik, melyhez a bizonylattömböt (csekktömb) az első készpénzfelvétel esetén bocsátjuk ügyfeleink rendelkezésére a számlavezető fiókban.

 

Megbízások


A számlatulajdonosok számlájuk terhére átutalási megbízásokat adhatnak a Takarékszövetkezetnek. A 12.00 óráig leadott megbízások tárgynapon, míg a 12.00 óra után beérkezők a következő munkanapon kerülnek teljesítésre. Az átutalt összegek a Takarékszövetkezetnél vezetett célszámla esetén az utalás napján, más banknál vezetett célszámla esetén az utalást követő munkanapon kerülnek jóváírásra.Takarékszövetkezetünk lehetőséget kínál az átutalások ütemezésére is. Értéknap megjelölésével meghatározható az utalás teljesítésének időpontja, de külön megállapodás alapján sorba állítjuk a megbízásokat, amelyek a számlára érkező fedezetektől függően kerülnek teljesítésre, illetve igény szerint részteljesítésre. Amennyiben ezt a szolgáltatásunkat nem igényli, a fedezethiány miatt nem teljesített megbízások törlésre kerülnek.
Az átutalásokhoz szükséges 2 példányos nyomtatványt térítés ellenében ügyfeleink rendelkezésére bocsátjuk.

 

Személyes kapcsolat


A Vállalkozás egyrészt hagyományos módszerekkel, személyesen, "papír alapon" tarthat kapcsolatot takarékszövetkezetünkkel.Valamennyi fiókunk a nyitvatartási idő alatt fogadja megbízásait. Az átutalási megbízások esetében a 12.00 -ig beérkezettek még aznap teljesítésre kerülnek. Előzetes megegyezés alapján telefaxon beérkezett megbízásokat is befogadunk. Az átutalásokhoz szükséges nyomtatványok - térítés ellenében - Takarékszövetkezetünk fiókjaiban beszerezhetők.

 

A számla kamatozása és a Lekötések

 

A pénzforgalmi számla kamatozó számla, a fennálló követelések után a Takarékszövetkezet napi kamatot fizet, melyet minden hónap végén jóváír a számlán. Az átmenetileg szabad pénzeszközök pedig különböző futamidőre, kedvező kamatokkal leköthetők.

 

A lekötés lehet:

 

 • Futamidő szerint pár napostól kezdődően 1 éves, sőt éven túli is.
 • A lekötés módja szerint egyszeri vagy folyamatos, ez utóbbinál kamatokkal együtt vagy csak a tőkére megújítva.
 • A lekötések esetében a lekötés napján kezdődik a kamatozás, és a lekötés felbontását megelőző napon végződik. A lejárat előtt felvett betétre kamat nem jár.

 

Információk

 

PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA


Számlanyitás


Elszámolási számlaszerződés megkötésével a Szigetvári Takarékszövetkezet a törvényi előírásoknak megfelelve megnyitja a bankszámlát. A takarékszövetkezet felhatalmazást kap továbbá, hogy a számlán lévő pénzt kezelje, a számlatulajdonos és meghatalmazottai megbízásait végrehajtsa.A számla megnyitásához a következő okmányok szükségesek (eredeti és egy másolat, mely utóbbi a Takarékszövetkezetnél marad.):

 

 • APEH adóbejelentkezési lap, KSH azonosító szám;
 • Társasági szerződés, Alapító dokumentum illetve egyéni vállalkozói igazolvány;


Társas vállalkozásoknál továbbá:

 

 • Cégbejegyzés igazolása;
 • Eredeti közjegyzői vagy cégalapításkor készült ügyvédi ellenjegyzésű aláírási címpéldány.


Számlanyitáskor a kisvállalkozásoknak (Bt, Kkt, Egyéni vállalkozó) 5.000,- Ft, a jogi személyiséggel bíró vállalkozásoknak (Kft, Rt, Alapítvány, stb.) 10.000,- Ft minimumösszeg elhelyezése szükséges, amely összeg a számlán zárolásra kerül - a zárolt összeg nem utalható el, illetve nem vehető fel készpénzben.

 

Számla feletti rendelkezés


Az elszámolási számla fenntartásos, csak a számlatulajdonos illetve meghatalmazottai rendelkezhetnek felette. A bankszámla felett rendelkezőket a számlatulajdonos személy, illetve a számlatulajdonos szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy írásban jelenti be a Takarékszövetkezethez. Az aláírásbejelentő kartonon fel nem tüntetett személyek nem rendelkezhetnek a számla felett és szóbeli felvilágosítást sem kaphatnak a számláról.

Csatolt dokumentumok: